ייפוי כוח מתמשך

 
בעבר, במצב בו אדם חדל יכולת לנהל את ענייניו הכספיים ו/או הרפואיים, ביהמ"ש מינה לו אפוטרופוס לגוף ו/או לרכוש. כידוע, אפוטרופוס נוטל מהאדם את כל יכולתו לקבל החלטות בנושאים אלה, זאת תוך פסילה מוחלטת של יכולתו של האדם לקבל החלטות בעניינו. לפיכך, תוקן התיקון לחוק, אשר נכנס לתוקף, כאמור בשנת 2016, ובו נקבע מנגנון מדורג, אשר קודם למינוי אפוטרופוס.
 

לקחת היום את השליטה על העתיד

 
לעיתים קשה להבחין באדם שסובל מקושי או היעדר כושר שיפוטי לקבל החלטות שכן רגע אחד הוא צלול לחלוטין ורגע אחר מבולבל הוא לגמרי, עד שהבזקי הצלילות הולכים ומצטמצמים יותר ויותר ולכן אף לקוחות צעירים ובריאים פונים אל משרדנו ומבקשים להסדיר מצב אפשרי ועתידי בו יחדלו מלתפקד באופן מושלם.
 

 

החידוש בחוק

 
התיקון לחוק של ייפוי כוח מתמשך מאפשר לאדם, מעל גיל 18, למנות לעצמו מיופה כוח שיוכל לקבל עבורו החלטות בעתיד, בעת הצורך ואם לא יוכל עוד לעשות זאת בעצמו. איו ספק כי בחקיקה חדשה זו- כולם יוצאים נשכרים שכן יכולת קבלת ההחלטות והבחירה החופשית נותרה בידי ה"ממנה" הלקוח המבקש לייפות את כוחו לאדם אחר בעת הצורך.

החשוב ביותר היא העובדה כי הממנה על פי ייפוי כוח המתמשך, נותר עם כשרותו המשפטית לקבלת החלטות שונות ואף יכול, אם ברצונו לעשות כן, לבטל את ייפוי הכוח שנתן בכל עת, – וזאת בשונה ממינוי אפוטרופוס שמרגע שהתמנה – הסיכוי לבטלו קלוש.
 

 

תכנון חכם לעתיד

 
המחוקק נתן מענה יצירתי לשאלות אקוטיות הקשורות ביום בו תילקח מאיתנו היכולת לקבל החלטות. אין ספק כי התיקון לחוק מעניק לאזרח כלי משפטי מופלא לתכנן את עתידו מבעוד מועד, בעודו צלול בהיר ובעל כושר קוגניטיבי מצוין. הוא זה שמחליט מה יעשה ברכושו ו/או בגופו, כשיגיע למצב של היעדר כשירות קוגנטיבית ו/או גופנית- ובאמצעות ייפוי כוח מתמשך, הוא ממנה איש אמון שהוא בוטח בו וסומך עליו שיפעל לטובתו ברגע האמת.
 

 

צוואה לא מבטלת את הצורך בייפוי כוח מתמשך

 
לא מעט לקוחות אשר בלבלו בין ייפוי כוח מתמשך ובין צוואה פנו אלינו בשאלה האם יש צורך בייפוי כוח מתמשך, למרות שכבר ערכו צוואה. חשוב לבדיל בין השניים; כי בעוד הצוואה נכנסת לתוקף רק ביום פטירתו של אדם, הרי שיפוי כוח מתמשך נכנס לתוקף בחייו של האדם הממנה, ביום בו אדם מאבד את כושרו הקוגניטיבי להחליט בענייניו.
 

 

החוק שעושה כבוד לרצון האדם

 
התיקון לחוק מביא לידי ביטוי תפיסות מתקדמות המבטאות את עקרון ההחלטה העצמאית וכיבוד הרצון של האדם. התיקון לחוק קובע מערכת דינים מיוחדת שחלה על ייפוי הכוח המתמשך. מדובר על תפיסה שמדגישה את העצמאות, האוטונומיה וכיבוד הרצון של האדם, בד בבד, עם מחויבותה של החברה להגן על חסויים ולשמור על טובתם.

בנוסף וכאמור בסעיף 32 יז' לחוק, הממנה יכול לקבוע בייפוי הכוח המתמשך "מיודע" (אדם אחד או יותר שיהיה על מיופה כוחו לדווח לו על החלטות או פעולותיו בנושאים הקבועים בייפוי הכוח, באופן ובמועדים שקבע הממנה). כמו כן יכול הממנה לקבוע כי מיופה כוחו ידווח על פעולותיו לאפוטרופוס הכללי.
 

 

סוגיות משפטיות בייפוי כוח מתמשך

 
מיופה הכוח (הממונה) צריך לחתום בפני עורך דין על כך שיפעל לפי הוראות הממנה. כמובן, שאם הממנה ביקש ממנו לעבור על החוק, הוא אינו יכול לפעול על פי בקשתו, ועליו לפנות לבית המשפט ולשאול אותו כיצד עליו לנהוג בסיטואציה זו.
 

 

חלוקת ייפוי כוח מתמשך

 
כיוון שמינוי מיופה כוח מלווה לא פעם בקנאה, או אפילו בחוסר יכולת של מיופה כוח יחידי לנהל הכול בכוחות עצמו (הדבר נכון בפרט כאשר מדובר בממונה על עסקים וחברות גדולות), יכול הממנה לחלק את ייפוי הכוח למספר חלקים, כך שממונה אחד יקבל סמכות על דבר מסוים ואילו ממונה שני יקבל סמכות על דבר אחר וממונה שלישי יקבל סמכות על דבר נוסף וכן הלאה. כמו כן, יכול הממנה להחליט האם ברצונו שהממונים יעבדו בשיתוף פעולה, או שמא בנפרד, מהו היקף הסמכויות והאחריות של כל אחד מהם וכן מי יכריע במקרה של מחלוקת ביניהם.
 

 

ייפוי כוח מתמשך לרווחה אישית וכלכלית

 
ייפוי הכוח המתמשך מתייחס גם לרווחתו האישית של האדם, וגם לרווחתו הכלכלית. כך, בקבלת החלטה האם במקרה של חוסר יכולת לתפקד יעבור האיש לבית חולים, יישאר בבית, יקבל טיפול תרופתי כזה או אחר וכו'.

ניתן כמובן לערוך ייפוי כוח מתמשך המתייחס למצבו הבריאותי של הממנה בלבד, וכך הדבר גם לגבי ייפוי הכוח בענייני הרכוש. הממנה יכול לקבוע כי הממונה מטעמו יטפל בשלל ההחלטות או שיטפל בחלקן, הכול לגופו של עניין.

כמו כן, החוק מונע גם מינוי של אנשים שיש לממנה עימם קשר טיפולי, תלות מקצועית, תלות כלכלית או כל עניין אישי אחר, למעט קרובי משפחה.
 

 

איך ממנים מיופה כוח?

 
הליך עריכת ייפוי כוח מתמשך מתקיים בכתב מעל לטופס “ייפוי כוח מתמשך”. ההליך עצמו נערך ונחתם על ידי הממנה בפני עורך דין, אשר עבר הכשרה ייחודית המסמיכה אותו לטפל בעניין ושאין לו כל עניין אישי בייפוי הכוח.

האדם הממנה רשאי לקבוע בייפוי הכוח מגוון הנחיות מקדימות בנושאים שונים, כמו לדוגמה הסדרי מגורים עתידיים בנסיבות מסוימות או טיפול בעניינים רכושיים. כמו כן, אדם רשאי למנות מיופה כוח יחיד או מספר מיופיי כוח, ו\או מיופה כוח חליפי למקרה שבו נבצר ממיופה הכוח הראשון לפעול בשמו.

במידה וממונים מספר מיופיי כוח, ניתן ומומלץ לקבוע את היקף האחריות והסמכויות של כל אחד מהם ומי יכריע במצב של מחלוקת ביניהם. עורך הדין שבפניו ייפוי הכוח נחתם, נדרש להסביר לאדם שערך אותו כל המשמעויות המשפטיות והחלופות הקיימות לייפוי הכוח המתמשך, למשל: שהאדם בחתימתו על המסמך מאשר שהוא מבין את המשמעות של מתן ייפוי הכוח, ושהדבר נעשה בהסכמה חופשית שלו, מבלי שהופעל עליו לחץ או תחת השפעה בלתי הוגנת. לאחר עריכתו, יש להפקיד את ייפוי הכוח המתמשך אצל האפוטרופוס הכללי כתנאי לכניסתו לתוקף.
 

 

הפקדת ייפוי הכוח המתמשך אצל האפוטרופוס הכללי

 
הפקדת ייפוי הכוח המתמשך אצל האפוטרופוס הכללי יכולה להיעשות באמצעות עורך הדין שמבצע הפקדה מקוונת במערכת המחשוב של משרד המשפטים ושולח לאחר מכן את ההעתק מקורי למשרד האפוטרופוס הכללי של המחוז הרלוונטי.

עורך הדין נדרש לשלוח את ההעתק מקורי בדואר רשום ובתוך 14 יום ממועד עריכתו של ייפוי הכוח המתמשך. ניתן להפקיד את ייפוי הכוח גם באופן עצמאי ובמסירה אישית במשרד האפוטרופוס הכללי של המחוז הרלוונטי, תוך כדי הצגת תעודה מזהה.
 

 

משרד עורכי דין רייך ושות' מסייע לכם לתכנן את עתידכם

 
עו"ד רייך אסנת, עוסקת בדיני משפחה ואפוטרופסות מזה כשני עשורים והוכשרה לערוך ייפוי כוח מתמשך, עו"ד רייך תשמח לסייע ולהשיב לכם בכל שאלה משפטית.
 
 
יפוי כוח מתמשך-אסנת רייך
 
 
 
תכנון נכון הוא המפתח לשליטתכם על עתידכם. לקביעת מועד פגישה התקשרו: 077-3506400.
 
 
 
ייפוי כוח מתמשך